Witaj na naszej stronie  strona główna   Kontakt 

Strona głowna
Współpraca
Elektrośmieci
Dla wprowadzających
O nas
Słownik

Słownik pojęć


  Wprowadzający sprzęt - przedsiębiorca, który produkuje i wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem, wprowadza sprzęt do obrotu pod własnym oznaczeniem wyprodukowany przez innego przedsiębiorcę lub importuje sprzęt.


  Zakład przetwarzania - instalacja bądź obiekt budowlany, w którym jest prowadzone przetwarzanie zużytego sprzętu, w tym demontaż obejmujący usunięcie z tego sprzętu składników niebezpiecznych, materiałów i części składowych określonych w zał. nr 2 do ustawy.

  Odzysk - rozumie się przez to wszelkie działania, niestwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystywania, określone w załączniku nr 5 do ustawy.

  Recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny z wyjątkiem odzysku energii.

logowanie design. webmaster © Technika 2009