Witaj na naszej stronie  strona główna   Kontakt 

Strona głowna
Współpraca
Elektrośmieci
Dla wprowadzających
O nas
Słownik

Obowiązki wprowadzającego sprzęt:


Poniżej znajda państwo skrótowo omówione obowiązki jakie narzucone sa prawnie an wprowadzającego, pełną treść ustawy można pobrać tutajZ ustawy o zuzytym sprzęce elektrycznym i elektronicznym
(29.07.2005)  Wprowadzający sprzęt jest zobowiązany prowadzić publiczne kampanie edukacyjne. Kampanie może wprowadzający prowadzić samodzielnie lub za pośrednictwem organizacji odzysku sprzętu elektronicznego i elektrycznego.

  Wprowadzający, który samodzielnie wykonuje powyższy obowiązek zobowiązany jest przeznaczyć co najmniej 0,1% swoich przychodów z tytułu wprowadzenia sprzętu osiągniętych w danym roku kalendarzowym.

  Wprowadzający sprzęt zobowiązany jest umieszczać numer rejestrowy na fakturach i innych dokumentach sporządzonych w związku z wykonywaniem działalności gospodarczej.

  Wprowadzający sprzęt jest zobowiązany do umieszczenia na sprzęcie oznakowania, którego wzór jest określony w załączniku nr 3 do ustawy.Oznakowanie oznacza, że sprzęt został wprowadzony od obrotu po 13 sierpnia 2005 r.

  Wprowadzający sprzęt jest zobowiązany do sporządzenia i przedłożenia głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego do obrotu na terytorium kraju, z podziałem na grupy i rodzaje sprzętu określone w załączniku nr 1 do ustawy.

  Wprowadzający sprzęt jest zobowiązany do prowadzenia dodatkowej ewidencji obejmującej informacje dotyczące iliości i masy wprowadzonego sprzętu.

  Wprowadzający sprzęt jest zobowiązany do zawarcia umowy z prowadzącymi zakłady przetwarzania, wpisanymi do rejestru, o zdolnościach przetwórczych umożliwiających przetworzenie zużytego sprzętu.

pobierz prezentację multimedialną dotyczącą zsee

logowanie design. webmaster © Technika 2009